Czasowniki z „o” tylko w przeszłości prostej

Nauka nieregularnych czasowników może być żmudnym zadaniem.
Aby pomóc Ci opanować czasowniki nieregularne, pogrupowaliśmy czasowniki o podobnych wzorach.
To pomoże ci je zapamiętać.

Więcej szczegółów jest dostępnych na temat angielskich czasowników nieregularnych

Miłej nauki!

Pełna lista nieregularnych angielskich czasowników > 2. Czasowniki z -n w imiesłowu czasu przeszłego

2.2. Czasowniki z „o” tylko w przeszłości prostej

I forma II forma III forma
Odmiana drive drove driven
Odmiana ride rode riden
Odmiana rise rose risen
Odmiana write wrote written