Czasowniki z „o” w czasie przeszłym prostym i imiesłowem przeszłym

Nauka nieregularnych czasowników może być żmudnym zadaniem.
Aby pomóc Ci opanować czasowniki nieregularne, pogrupowaliśmy czasowniki o podobnych wzorach.
To pomoże ci je zapamiętać.

Więcej szczegółów jest dostępnych na temat angielskich czasowników nieregularnych

Miłej nauki!

Pełna lista nieregularnych angielskich czasowników > 2. Czasowniki z -n w imiesłowu czasu przeszłego

2.1. Czasowniki z „o” w czasie przeszłym prostym i imiesłowem przeszłym

I forma II forma III forma
Odmiana break broke broken
Odmiana choose chose chosen
Odmiana forget forgot forgoten
Odmiana freeze froze frozen
Odmiana get got goten
Odmiana speak spoke spoken
Odmiana steal stole stolen
Odmiana tear tore torn
Odmiana wake woke woken
Odmiana wear wore worn