Inne czasowniki z -n w imiesłowu czasu przeszłego

Nauka nieregularnych czasowników może być żmudnym zadaniem.
Aby pomóc Ci opanować czasowniki nieregularne, pogrupowaliśmy czasowniki o podobnych wzorach.
To pomoże ci je zapamiętać.

Więcej szczegółów jest dostępnych na temat angielskich czasowników nieregularnych

Miłej nauki!

Pełna lista nieregularnych angielskich czasowników > 2. Czasowniki z -n w imiesłowu czasu przeszłego

2.4. Inne czasowniki z -n w imiesłowu czasu przeszłego

I forma II forma III forma
Odmiana bite bit bitten
Odmiana hide hid hidden
Odmiana eat ate eaten
Odmiana fall fell fallen
Odmiana forbid forbade forbiden
Odmiana forgive forgave forgiven
Odmiana give gave given
Odmiana see saw seen
Odmiana shake shook shaken
Odmiana take took taken