Czasowniki z długim „i” zmieniające się na „ou”

Nauka nieregularnych czasowników może być żmudnym zadaniem.
Aby pomóc Ci opanować czasowniki nieregularne, pogrupowaliśmy czasowniki o podobnych wzorach.
To pomoże ci je zapamiętać.

Więcej szczegółów jest dostępnych na temat angielskich czasowników nieregularnych

Miłej nauki!

Pełna lista nieregularnych angielskich czasowników > 3. Czasowniki ze zmianami samogłosek

3.3. Czasowniki z długim „i” zmieniające się na „ou”

I forma II forma III forma
Odmiana drive drove driven
Odmiana bind bound bound
Odmiana find found found
Odmiana grind ground ground
Odmiana wind wound wound