Czasowniki z długim „e” zamieniają się na krótkie „e”

Nauka nieregularnych czasowników może być żmudnym zadaniem.
Aby pomóc Ci opanować czasowniki nieregularne, pogrupowaliśmy czasowniki o podobnych wzorach.
To pomoże ci je zapamiętać.

Więcej szczegółów jest dostępnych na temat angielskich czasowników nieregularnych

Miłej nauki!

Pełna lista nieregularnych angielskich czasowników > 3. Czasowniki ze zmianami samogłosek

3.1. Czasowniki z długim „e” zamieniają się na krótkie „e”

I forma II forma III forma
Odmiana keep kept kept
Odmiana sleep slept slept
Odmiana feel felt felt
Odmiana bleed bled bled
Odmiana feed felt felt
Odmiana meet met met
Odmiana lead led led