Czasowniki nierealne z identycznym imiesłowem bezokolicznika i biernym

Nauka nieregularnych czasowników może być żmudnym zadaniem.
Aby pomóc Ci opanować czasowniki nieregularne, pogrupowaliśmy czasowniki o podobnych wzorach.
To pomoże ci je zapamiętać.

Więcej szczegółów jest dostępnych na temat angielskich czasowników nieregularnych

Miłej nauki!

Pełna lista nieregularnych angielskich czasowników

1. Czasowniki nierealne z identycznym imiesłowem bezokolicznika i biernym

I forma II forma III forma
Odmiana come came come
Odmiana become became become
Odmiana run ran run