Czasowniki z -ew w czasie przeszłym prostym i -wymienionym w czasie przeszłym

Nauka nieregularnych czasowników może być żmudnym zadaniem.
Aby pomóc Ci opanować czasowniki nieregularne, pogrupowaliśmy czasowniki o podobnych wzorach.
To pomoże ci je zapamiętać.

Więcej szczegółów jest dostępnych na temat angielskich czasowników nieregularnych

Miłej nauki!

Pełna lista nieregularnych angielskich czasowników > 2. Czasowniki z -n w imiesłowu czasu przeszłego

2.3. Czasowniki z -ew w czasie przeszłym prostym i -wymienionym w czasie przeszłym

I forma II forma III forma
Odmiana blow blew blown
Odmiana fly flew flown
Odmiana grow grew grown
Odmiana know knew known
Odmiana throw threw thrown