Czasowniki z samogłoskami zmieniają się z „i” na „a” na „u”

Nauka nieregularnych czasowników może być żmudnym zadaniem.
Aby pomóc Ci opanować czasowniki nieregularne, pogrupowaliśmy czasowniki o podobnych wzorach.
To pomoże ci je zapamiętać.

Więcej szczegółów jest dostępnych na temat angielskich czasowników nieregularnych

Miłej nauki!

Pełna lista nieregularnych angielskich czasowników > 4. Czasowniki z 3 różnymi samogłoskami

4.1. Czasowniki z samogłoskami zmieniają się z „i” na „a” na „u”

I forma II forma III forma
Odmiana drive drove driven
Odmiana begin began begun
Odmiana drink drank drunk
Odmiana ring rang rung
Odmiana shrink shrank shrunk
Odmiana sing sang sung
Odmiana spring sprang sprung
Odmiana swim swam swum